Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

WSKINK/1/DT/2015

DIALOG TECHNICZNY związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa z montażem angiografu do Pracowni Hemodynamiki.