Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

SAM/3/DT/2016

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ultrasonografu (USG).

SAM/2/DT/2016

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów zużywalnych do zaćmy

SAM/1/DT/2016

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Elektromiografu (EMG)

Zakończony

SAM/3/DT/2015

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę z montażem aparatu RTG z ramieniem C.

DAT/2/DT/2015

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę z montażem maszynowni próżni.