Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

unia 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”

 

Projekt  „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu „ realizowany na pods Umowy nr POIS.09.01.00-00-0356/18-00/356/2018/441 z dnia 4.10.2018 r.  w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego