Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Krystyna Cieszyńska

Przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.30.

Budynek D przy ul. Monte Cassino 18 - I piętro 1 pok. 213.

tel. (16) 677 56 66

 

Kategoria: