Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

dada

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu informuje wszystkich pacjentów oraz mieszkańców naszego regionu, że w dniu 04 października 2018 r. została podpisana umowa Nr POI.09.01.00-00-0356/18-00/356/2018/441 o dofinansowanie projektu , pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ”nr POIS.09.01.00-00-0356/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt obejmuje doposażenie SOR w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w sprzęt i wyposażenie

Wartość całkowita projektu: 448 000 ,00zł.

Wartość dofinansowania w ramach POIŚ : 380 800,00 zł.

Wartość środków własnych: 67 200,00 zł.

Kategoria: