Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Rzeszów, 26.09.2018

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

w sprawie sporu zbiorowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Niezależnie od sporu zbiorowego toczącego się w Wojewódzkim Szpitalu im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu, dyrektor szpitala wraz z Zarządem Województwa Podkarpackiego wprowadza wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu w sposób następujący:

a) od 1 sierpnia 2018 roku kwotę zasadniczego wynagrodzenia 300 zł dla pielęgniarek

i położnych, których zasadnicze wynagrodzenie wynosi 3900 zł. lub mniej oraz dodatkowo 100zł. dla wszystkich pielęgniarek i położonych.

b) od 1 września 2018 roku kwotę 1100 zł wynikająca z realizacji porozumienia OZZPiP z Ministrem Zdrowia z dnia 9 lipca 2018 roku dla grupy pielęgniarek i położnych

c) od 1 lipca 2019 roku kwotę 100 zł wynikająca z realizacji porozumienia OZZPiP z Ministrem Zdrowia z dnia 9 lipca 2018 roku dla grupy pielęgniarek i położnych

d) od 1 sierpnia 2019 roku kwota 200 złotych dla wszystkich pracowników szpitala, których zasadnicze wynagrodzenie wynosi 3900 zł. lub mniej.

e) od 1 sierpnia 2020 kwota 250 złotych dla wszystkich pracowników uwarunkowaną zbilansowaniem szpitala za poprzedni rok.

f) kwoty powyższe są podniesieniem zasadniczego wynagrodzenia pracowników, do których dojdzie średnio około 50% pochodnych z tytułu stażowego oraz dodatkowo płatnych dyżurów.

g) systematyczne podnoszenie średniej płacy pielęgniarki i położnej przyniesie w 2020 roku średnią kwotę w wysokości 4495 zł stawki zasadniczej, co ze średnimi dodatkami w szpitalu wyniesie dodatkowo średnio ok. 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto Pracodawca rozpoczął wdrażanie podwyżek dla wszystkich pracowników szpitala z wyrównaniem od 1.08.2018 r. na mocy porozumienia zawartego w dniu 19.09.2018r. z pozostałymi Związkami Zawodowymi. Szacunkowe koszty podwyżek dla szpitala związane z regulacjami płac dla wszystkich pracowników wyniosą:

a) w 2018r. – ok. 5 mln zł,

b) w 2019r. – ok. 15 mln zł,

c) w 2020r. – ok. 22 mln zł.

Pomimo wprowadzanych podwyżek płac, dnia 25 września 2018 roku w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio zakończono mediacje w sporze zbiorowym pomiędzy związkami zawodowymi reprezentującymi pielęgniarki i położne, a pracodawcą - dyrektorem szpitala, przy udziale mediatora wyznaczonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Za zgodą stron w mediacjach udział brał Zarząd Województwa Podkarpackiego. Strony nie doszły do porozumienia i został spisany protokół rozbieżności z mediacji.

W podpisanym przez strony protokole, strona związkowa utrzymuje swój główny postulat, tj. „(…)dokonania przez pracodawcę podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych o kwotę nie mniejszą niż 1.200 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na etat z wyrównaniem od dnia 1.08.2018 r. lub od daty zatrudnienia jeżeli miało ono miejsce po tej dacie.”

Według wyliczeń spełnienie tego postulatu i wprowadzane podwyżki dla wszystkich pracowników dają roczny koszt około 30 mln. zł.

Zarząd Województwa niezmiennie pozostaje na stanowisku, iż dostrzega potrzebę wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w szpitalu. Zarząd uważa również, że podwyżki płac powinny być uzależnione od bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki oraz odpowiednio rozłożone w czasie ze względu na bezpieczeństwo Szpitala, pracowników i pacjentów. Dodatkowo pracodawca oświadczył, że powołuje w placówce Zespół Monitorujący składający się z przedstawicieli Marszałka Województwa, Dyrektora Szpitala, Związków Zawodowych oraz kadry kierowniczej lekarzy i pielęgniarek.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dopuszcza w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na etapie mediacji i sporządzenia protokołu rozbieżności z mediacji, użycia instytucji arbitrażu społecznego. Związki Zawodowe wskazały w protokole rozbieżności z mediacji, że nie będą występowały z wnioskiem o arbitraż społeczny. Wedle obowiązujących przepisów strona związkowa może przystąpić do rozpoczęcia procesu strajkowego, którego pierwszym etapem jest przeprowadzenie referendum strajkowego. Aby strajk mógł się rozpocząć w referendum musi na to wyrazić zgodę ponad połowa pracowników placówki.

Zarząd Województwa kolejny raz apeluje o zaprzestanie trwających protestów, szczególnie w formie rotacyjnego protestu głodowego oraz przedkładania na masową skalę zwolnień chorobowych.

Kategoria: